QUY ĐỊNH XỬ PHẠT MỚI VỀ NỒNG ĐỘ CỒN NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG.

Theo nghị định 100/2019, người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn có thể bị phạt đến 600.000 đồng, người điều khiển ôtô là 30-40 triệu đồng, từ 1/1/2020.