𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐔̛𝐍𝐆 𝐁𝐀̀𝐘 & 𝐋𝐀́𝐈 𝐓𝐇𝐔̛̉ 𝐎̂ 𝐓𝐎̂ 𝐒𝐔𝐙𝐔𝐊𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐇𝐀̉𝐈 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆

🚘🚘🚘 Sự kiện 𝐋Á𝐈 𝐓𝐇Ử 𝐗𝐄 𝐒𝐔𝐙𝐔𝐊𝐈 𝟕 𝐂𝐇Ỗ đã diễn ra thành công – Suzuki Trọng Thiện Hải Phòng xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã dành thời gian tham dự chương trình lái thử xe ngày hôm nay.
=======================
𝐒𝐔𝐙𝐔𝐊𝐈 𝐓𝐑𝐎̣𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐇𝐀̉𝐈 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆
📲𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟬𝟵𝟭𝟭.𝟵𝟬𝟴.𝟵𝟴𝟴
🏠Đ/𝐜: 𝐊𝐡𝐮 đ𝐨̂ 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐒𝐨̛̉ 𝐃𝐚̂̀𝐮, 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̀𝐧𝐠, 𝐇𝐚̉𝐢 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠.
🖥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://suzukitrongthien.com/